Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Sertifikası

2,000.00 1,450.00

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları; özel eğitim mevzuatını bilmesi, engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi ile ilgili yöntemleri açıklaması, bireysel farklılıkları inceleme yaklaşımlarını bilmesi, eğitsel-davranışsal ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilmesi gibi yöntemler anlatılır.